กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

แนวทางการรายงานสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
a2.jpg ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
a1.jpg ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.xls ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14185 ครั้ง