กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2565

การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ห้วงเดือนกรกฎาคม 2565
.
ดาวน์โหลด :
03 หนังสือ-จังหวัด.pdf ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 377 ครั้ง)
02 บันทึก-ศูนย์เขต.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55838 ครั้ง