กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2566 พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2566

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (วันที่ 4 มกราคม 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (วันที่ 3 มกราคม 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (วันที่ 2 มกราคม 2566)
ดาวน์โหลด :
07 ตาย.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
06 เจ็บ.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 มกราคม 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36441 ครั้ง