กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2564

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (วันที่ 4 มกราคม 2564)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (วันที่ 3 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลด :
3. ต่างชาติ วันที่ 3 ม.ค. 64.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
3 มกราคม 2564 FINAL.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลด :
ต่างชาติ วันที่ 2 ม.ค. 64.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
2 มกราคม 2564 FINAL.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 160 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลด :
ต่างชาติ วันที่ 1 ม.ค. 64.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
1 มกราคม 2564 FINAL.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 155 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29051 ครั้ง