กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. 2563

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (วันที่ 2 มกราคม 2563)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มกราคม 2563)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (วันที่ 29 ธันวาคม 2562)
ดาวน์โหลด :
29 ธันวาคม 2562 FINAL.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 191 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
ผู้เสียชีวิต.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22414 ครั้ง