กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2566

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 17 เมษายน 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 16 เมษายน 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 15 เมษายน 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 14 เมษายน 2566)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 13 เมษายน 2566)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28628 ครั้ง