กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2564

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 16 เมษายน 2564)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 15 เมษายน 2564)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 14 เมษายน 2564)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 13 เมษายน 2564)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 12 เมษายน 2564)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19597 ครั้ง