กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2560

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 60.rar ( 0.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 249 ครั้ง)
16 เม.ย.60.rar ( 0.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
15 เม.ย.60.rar ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
14 เม.ย.60.rar ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
13 เม.ย. 60.rar ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
12 เม.ย.60.rar ( 0.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
11 เม.ย.60.rar ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 195 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21905 ครั้ง