กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ดาวน์โหลด :
17 เมษายน 61.rar ( 1.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 470 ครั้ง)
16 เมษายน 61.rar ( 1.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
15 เมษายน 61.rar ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)
14 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
13 เมษายน 61.rar ( 1.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
12 เมษายน 61.rar ( 1.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
11 เมษายน 61.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21904 ครั้ง