กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2562

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ดาวน์โหลด :
17 เม.ย. 62.rar ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,021 ครั้ง)
16 เม.ย. 62.rar ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 258 ครั้ง)
15 เม.ย. 62.rar ( 0.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 286 ครั้ง)
14 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 238 ครั้ง)
13 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
12 เม.ย. 62.rar ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 198 ครั้ง)
11 เม.ย. 62.rar ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 301 ครั้ง)
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554-2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21903 ครั้ง