กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2565

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (วันที่ 11-17 เมษายน 2565)
ดาวน์โหลด :
สถิติ- ครั้ง (11-17เม.ย.65).pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 187 ครั้ง)
สถิติ-เจ็บ (11-17เม.ย.65).pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
สถิติ -ตาย (11-17เม.ย.65).pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21902 ครั้ง