กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ด้านความปลอดภัยทางถนน

สาระน่ารู้

ด้านความปลอดภัยทางถนน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก:Global status report on road safety 2018
ดาวน์โหลด :
องค์การอนามัยโลก (WHO) 2018.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,813 ครั้ง)
Global status report on road safety 2018.pdf ( 9.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6861 ครั้ง