กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
สงกรานต์ 2565 ปีใหม่ 2565 ปีใหม่ 2564 ปีใหม่ 2563 สงกรานต์ 2562 ปีใหม่ 2562

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2565

การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (จังหวัด)
ดาวน์โหลด :
อำเภอเสี่ยง-สงกรานต์ 2565.pdf ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,531 ครั้ง)
หนังสือ-แจ้งจังหวัด.pdf ( 1.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,499 ครั้ง)
คู่มือใช้งาน E Report_Final.pdf ( 3.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 459 ครั้ง)
03แจ้งจังหวัด.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 872 ครั้ง)
03แจ้งจังหวัด.doc ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 414 ครั้ง)
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (ศูนย์เขต)
ดาวน์โหลด :
อำเภอเสี่ยง-สงกรานต์ 2565.pdf ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
คู่มือใช้งาน E Report_Final.pdf ( 3.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
QR CODE สิ่งที่ส่งมาด้วย.jpg ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
02-แจ้งศูนย์เขต 1- 18.docx ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
1.บันทึก-ศูนย์ ปภ.เขต 1 -18.pdf ( 0.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 32961 ครั้ง