กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ปีใหม่ 2565 ปีใหม่64 ปีใหม่ 2563 สงกรานต์ 2562 ปีใหม่ 2562

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2565

การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (จังหวัด)
ดาวน์โหลด :
ปภ.บอ.4 .pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
ปภ.บอ.3.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
ปภ.บอ.2.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
ปภ.บอ.1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
แบบรายงานเปลี่ยนแปลง.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
แบบเปลี่ยนแปลง2.pdf ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
ok แบบ ปภ.บอ.1-4 _edit พ.ย. 2564(1).xls ( 1.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
03แจ้งจังหวัด.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 368 ครั้ง)
03แจ้งจังหวัด.doc ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 341 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24879 ครั้ง