กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ปีใหม่64 ปีใหม่ 2563 สงกรานต์ 2562 ปีใหม่ 2562

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2562

การติดตามการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรณีผู้บาดเจ็บในช่วงควบคุมเข้มข้นแล้วต่อมาเสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน
ดาวน์โหลด :
แบบรายงาน 30 วัน_จังหวัด.xls ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
แบบรายงาน 30 วัน_กทม.xls ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
การติดตามผลการดำเนินการบังคับคดีกรณีเมาสุราแล้วขับจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21718 ครั้ง