กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ปีใหม่64 ปีใหม่ 2563 สงกรานต์ 2562 ปีใหม่ 2562

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2563

การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึง ผวจ_1.jpg ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 861 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ_2.jpg ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 561 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ_3.jpg ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 496 ครั้ง)
หนังสือถึงศูนย์เขต_(1).jpg ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
หนังสือถึงศูนย์เขต_(2).jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
03 บท.ผอ ศูนย์เขต.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน. BKK_1.jpg ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน. BKK_2.jpg ( 0.83 MB ) ( ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21719 ครั้ง