กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ปีใหม่64 ปีใหม่ 2563 สงกรานต์ 2562 ปีใหม่ 2562

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่64

การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
แผนปีใหม่64
ดาวน์โหลด :
ภาคผนวก 1.pdf ( 0.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
แผนปีใหม่ 64 ล่าสุด.doc ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 603 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21716 ครั้ง