กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
เอกสาร/คู่มือ เอกสารประกอบการส่งหนังสือ มติ ครม. แบบรายงาน PPT

แนวทาง/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการใช้งาน E-report 2565
ดาวน์โหลด :
คู่มืออบรม E-report 2565.pdf ( 9.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
แบบฟอร์มรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและ ศปภ.เขต
สถิติ อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
คู่มือการใช้งาน e-report 2564
ดาวน์โหลด :
คู่มือ e-Report 2564 + ปีใหม่ 2564.pdf ( 7.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการใช้งาน e-Report 2563
ดาวน์โหลด :
คู่มือ e-Report 2563.pdf ( 7.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 64143 ครั้ง