กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
เอกสาร/คู่มือ เอกสารประกอบการส่งหนังสือ มติ ครม. แบบรายงาน PPT

แนวทาง/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือ

แบบฟอร์มรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและ ศปภ.เขต
สถิติ อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
คู่มือการใช้งาน e-report 2564
ดาวน์โหลด :
คู่มือ e-Report 2564 + ปีใหม่ 2564.pdf ( 7.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
คู่มือการใช้งาน e-Report 2563
ดาวน์โหลด :
คู่มือ e-Report 2563.pdf ( 7.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ติดตาม 30 สงกรานต์ (COVID)
ดาวน์โหลด :
สิ่งที่ส่งมาด้วย.xls ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 168 ครั้ง)
ติดตาม 30 วัน สงกรานต์ COVID.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 201 ครั้ง)
จังหวัด 30 วัน.jpg ( 1.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20825 ครั้ง