กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
2565 2563

การประชุม นปถ.

2565

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ นปถ. ครั้งที่ 2/2565
ดาวน์โหลด :
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
ดาวน์โหลด :
1. วาระการประชุม.pdf ( 9.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
หนังสือแจ้งจังหวัด.pdf ( 3.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
รายงานการประชุม นปถ. ครั้งที่ 1-2565
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5278 ครั้ง