กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2564

ขอแจ้งงดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด :
การเตรียมพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด :
กำหนดเวลารายงาน.doc ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
กำหนดเวลาฝึกซ้อม.doc ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
1.-หนังสือแจ้งจังหวัด.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
20210402150044456.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23531 ครั้ง