กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด :
รุ่นที่ 1 ภาคกลาง.zip ( 4.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 291 ครั้ง)
รุ่นที่ 2 ภาคใต้.zip ( 12.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
ผวจ1.jpg ( 0.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,525 ครั้ง)
ผวจ2.jpg ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 943 ครั้ง)
ผวจ3.jpg ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 869 ครั้ง)
ถึงศูนย์เขต1.jpg ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 156 ครั้ง)
ถึงศูนย์เขต2.jpg ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
03 บท.ผอ ศูนย์เขตใหม่.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 164 ครั้ง)
หนังสือถึง บชน+ทางหลวง.rar ( 3.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงศูนย์เขตฯ.pdf ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 365 ครั้ง)
แผนสงกรานต์62 final.pdf ( 0.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,587 ครั้ง)
อำเภอเสี่ยง.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 245 ครั้ง)
check list .pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 484 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26539 ครั้ง