กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนและการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
แบบประเมิน (ส่วนกลาง).JPG ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แบบประเมิน (จังหวัด).JPG ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หนังสือแจ้งการจัดทำป้ายไวนิล
ดาวน์โหลด :
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด :
สาธารณสุข.jpg ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ตำรวจแห่งชาติ.jpg ( 1.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ตำรวจทางหลวง.jpg ( 1.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ตำรวจทางหลวง2.jpg ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
บริษัทกลาง.jpg ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ตำรวจนครบาล.jpg ( 1.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ตำรวจนครบาล2.jpg ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด :
S__12779610.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
S__12779609.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
S__12779608.jpg ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
S__12779607.jpg ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
S__12779605.jpg ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
S__12779604.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
S__12779603.jpg ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
S__12779602.jpg ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
S__12779600.jpg ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
12369717380084.jpg ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14686 ครั้ง