กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

หนังสือแจ้ง Video Conference จังหวัด และ กำหนดการแถลงข่าวประจำวัน
ดาวน์โหลด :
การประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด :
6. หนังสือแจ้งจังหวัด.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 379 ครั้ง)
หนังสือแจ้งการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
ศปภ.เขต3ปราจีนบุรี.pdf ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
ศปภ.เขต1ถึง18ยกเว้น3.pdf ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 208 ครั้ง)
ผวจ.pdf ( 2.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 308 ครั้ง)
การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55839 ครั้ง