กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด :
F248318E-D153-43B6-A761-21CA46F2AC7A.jpg ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
F387A471-8A41-465C-8BD0-9FDFDFC0C41B.jpg ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
F6A79F51-D9A0-47E1-B933-9B9E65678BF3.jpg ( 0.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
05044DFA-A7D7-4EE9-89FA-5D83061CC055.jpg ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
8E42CEA8-FF22-4361-AEBB-7906825C5211.jpg ( 1.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
8CE7A49C-F092-4A91-A755-11206C560FA6.jpg ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
7C802C69-AFE2-4543-892F-4644EBD1D5D3.jpg ( 1.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
3FCC2A36-84D4-430D-9844-B5B7B44E1A05.jpg ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
3E4ACA17-DED7-4FB7-AA7B-80BD67A2E8CC.jpg ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
2A63CC9B-93C9-4E17-821E-6A37C062BCA6.jpg ( 0.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
แนวทางการรายงานสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
a2.jpg ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
a1.jpg ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.xls ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ e-Report 2563 กทม.


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14685 ครั้ง