กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

หนังสือแจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลฯ 19-22 พย 63 และ 10-13 ธค. 63 (จังหวัดและศูนย์เขต)
หนังสือดำเนินโครงการ e-Report 2564 (จังหวัดและศูนย์เขต)
ดาวน์โหลด :
ถึงศูนย์เขต e-Report 2564.pdf ( 1.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
ถึงจังหวัด e-Report 2564.pdf ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
การติดตาม ตรวจสอบข้อมูลและกำหนดมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
หนังสือ-นครราชสีมา.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
หนังสือ-ฉะเชิงเทรา.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
หนังสือ-74 จังหวัด.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย-2.jpg ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย-1.jpg ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
3.หนังสือ-74 จังหวัด.pdf ( 1.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
2.หนังสือ-ฉะเชิงเทรา.pdf ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
1.หนังสือ-โคราช.pdf ( 0.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนและการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf ( 1.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
แบบประเมิน (ส่วนกลาง).JPG ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
แบบประเมิน (จังหวัด).JPG ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27749 ครั้ง