กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2563

หนังสือแจ้งการจัดทำป้ายไวนิล
ดาวน์โหลด :
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด :
สาธารณสุข.jpg ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
ตำรวจแห่งชาติ.jpg ( 1.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
ตำรวจทางหลวง.jpg ( 1.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
ตำรวจทางหลวง2.jpg ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
บริษัทกลาง.jpg ( 0.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
ตำรวจนครบาล.jpg ( 1.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ตำรวจนครบาล2.jpg ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด :
S__12779610.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
S__12779609.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
S__12779608.jpg ( 0.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
S__12779607.jpg ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
S__12779605.jpg ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
S__12779604.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
S__12779603.jpg ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
S__12779602.jpg ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
S__12779600.jpg ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
12369717380084.jpg ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด :
F248318E-D153-43B6-A761-21CA46F2AC7A.jpg ( 0.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
F387A471-8A41-465C-8BD0-9FDFDFC0C41B.jpg ( 0.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
F6A79F51-D9A0-47E1-B933-9B9E65678BF3.jpg ( 0.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
05044DFA-A7D7-4EE9-89FA-5D83061CC055.jpg ( 0.77 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
8E42CEA8-FF22-4361-AEBB-7906825C5211.jpg ( 1.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
8CE7A49C-F092-4A91-A755-11206C560FA6.jpg ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
7C802C69-AFE2-4543-892F-4644EBD1D5D3.jpg ( 1.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
3FCC2A36-84D4-430D-9844-B5B7B44E1A05.jpg ( 0.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
3E4ACA17-DED7-4FB7-AA7B-80BD67A2E8CC.jpg ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
2A63CC9B-93C9-4E17-821E-6A37C062BCA6.jpg ( 0.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
แนวทางการรายงานสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ดาวน์โหลด :
a2.jpg ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
a1.jpg ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.xls ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27748 ครั้ง