กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ E-report
ดาวน์โหลด :
หนังสือ-ศูนย์เขต.pdf ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 378 ครั้ง)
1.หนังสือ-จังหวัด.pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 302 ครั้ง)
1. หนังสือ-แจ้งจังหวัด.doc ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
การทดสอบการทำงานของระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report)
แนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ถึงจังหวัดและศูนย์เขต
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด
ดาวน์โหลด :
ผู้ว่าราชการจังหวัด.jpg ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
ผอ.ศูนย์เขต.jpg ( 1.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ดาวน์โหลด :
1. หนังสือแจ้งจังหวัด .pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 261 ครั้ง)
2. แบบตอบรับจังหวัด.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
3. แบบตอบรับศูนย์เขต.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37356 ครั้ง