กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564
ดาวน์โหลด :
ขอแจ้งงดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด :
การเตรียมพร้อมในการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานผู้รับผิดชอบ.xls ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
กำหนดเวลารายงาน.doc ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
กำหนดเวลาฝึกซ้อม.doc ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลด :
1.-หนังสือแจ้งจังหวัด.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
20210402150044456.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 163 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26541 ครั้ง