กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
พ.ศ.2566 พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 2563 2562

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

พ.ศ.2565

การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565
สรุปสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่รอบ 6 เดือน เทียบค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ห้วงเดือนกรกฎาคม 2565
ดาวน์โหลด :
03 หนังสือ-จังหวัด.pdf ( 0.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 377 ครั้ง)
02 บันทึก-ศูนย์เขต.pdf ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึง ผวจ.pdf ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 463 ครั้ง)
3. หนังสือแจ้ง จังหวัด.docx ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 290 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55841 ครั้ง