กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิต

ค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตฯ 2563-2570

ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิต

ค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2563-2570
ดาวน์โหลด :
เป้าหมาย-ภาพรวม.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 402 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2891 ครั้ง